Základní informace

Svoji prací, vším co dělám, věřím, že projekty mají dosahovat svých cílů, a to jak efektivně, tak pokud možno bezkonfliktně. Tak, aby si všichni zúčastnění na konci projektu mohli bez hořkosti podat ruce. A pokud to není možné, a strany se rozhodnout projekt zastavit v jeho průběhu, aby to bylo pro všechny strany co nejméně bolestivé.

Věřím, že i Vy chcete, aby Vaše projekty probíhaly takovýmto způsobem, a nechcete ráno přicházet s divným pocitem v břichu, co se zase stalo.

Pokud to tak je, na tomto místě si můžete objednat mé služby. Kdo jsem?

Jsem samostatně podnikající fyzickou osobou, mojí doménou je zejména řízení strategických projektů pro mé zákazníky.

Při řízení projektů se opírám o standardní projektovou metodiku Prince2 ®, které při inicializaci projektu přizpůsobuji realitě daného projektu u mého zákazníka. Její výhodou je procesní uspořádání a orientace na výsledný produkt. U softwarových projektů navíc využívám soubor technik z oblasti agilního vývoje softwarových produktů, přičemž z různých metodik vybírám vhodné postupy hodící se do reality daného prostředí.

Pro řízení projektů jsem vyvinul systém pro podporu řízení projektů Projectsforce, který Vám umožní mít neustále přehled o stavu projektů na jednom místě a pro dohlížející osoby na jedné stránce, aniž byste museli jednotlivé informace složitě dohledávat a analyzovat.

Vedle řízení projektu provádím audit informační bezpečnosti, návrh opatření pro eliminaci nalezených hrozeb a dohled nad jejich prováděním, případně provádím opatření pro zvýšení bezpečnosti dat u svých zákazníků.


Archives