Cyber Security

Přede dveřmi je novela zákona o kybernetické bezpečnosti, vycházející ze Směrnice EU „NIS2“, která ukládá nové povinnosti firmám a organizacím, které stávajícímu zákonu zatím nepodléhaly.

Nový zákon o kybernetické bezpečnosti bude mít dopad na odhadem 6000 firem, které mu zatím nepodléhaly, a ukládá jim řadu nových povinností. Tyto povinnosti z pohledu CyberSecurity a ochrany informací dávají velký smysl, přesto řada organizací neměla a nemá kapacitu se jim věnovat.

Proto nabízím svoji kapacitu pro pokrytí povinností, které bude nový zákon o kybernetické bezpečnosti ukládat. Svoji kapacitu nabízím primárně pro organizace, které spadají do kategorie s nižšími nároky na bezpečnostní opatření, a to zejména proto, že u firem s vyššími nároky se bude vždy jednat o potřebu 100% pokrytí týmem Informační bezpečnosti.

Komu jsou nabízeny tyto služby?

Novela ZKB ukládá nové povinnosti zejména organizacím těchto typů střední velikosti (zhruba od 50 zaměstnanců):

 • Výrobní podniky,
 • Potravinářství,
 • Poštovní služby,
 • Odpadní hospodářství,
 • Chemický průmysl,
 • Poskytovatelé digitálních služeb,
 • Výzkum.

Podrobnější rozdělení naleznete na stránkách Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost.

Jaké opatření budou muset tyto firmy plnit?

Novela ZKB ukládá organizacím v režimu nižších nároků zavedení následujících vymahatelných opatření:

 • zajišťování minimální úrovně kybernetické bezpečnosti,
 • povinnosti vrcholného vedení v souvislosti s tímto zákonem, 
 • řízení rizik,
 • bezpečnost lidských zdrojů,
 • řízení kontinuity činností (příprava plánů činností po napadení či haváriích),
 • řízení přístupu,
 • řízení identit a jejich oprávnění,
 • detekce a zaznamenávání kybernetických bezpečnostních událostí,
 • řešení kybernetických bezpečnostních incidentů,
 • bezpečnost komunikačních sítí,
 • aplikační bezpečnost a
 • kryptografické algoritmy.

Úřad bude oprávněn provádět ve firmách kontroly a v případě zjištěných nedostatků ukládat úkoly vedoucí k jejich odstranění.

Kdy je nutné nové povinnosti plnit?

 • Předpokládaný začátek účinnosti novely ZKB je v polovině roku 2024
 • Firmy budou mít jeden rok na to, aby po novele začaly plnit nové povinnosti
 • V rámci povinností musí firmy samy vyhodnotit, zda se jich ZKB týká, a pokud ano, musí se samy registrovat u NÚKIB do 30 dnů od zjištění, že zákonu podléhá, ale nejpozději do 90 dnů od naplnění příslušných kritérií

Vzorový balíček služeb

Účelem poskytované služby je v klidu a s rozmyslem se připravit na nové zákonné povinnosti, a neřešit je za pět minut dvanáct, či dokonce pět minut po dvanácté ve stresu a přehnaně, aby se na něco nezapomnělo.

V rámci nabízené služby budeme společně během 2 půldnů v týdnu analyzovat procesy, které ve Vaší organizaci probíhají, abychom stanovili, co už plníte a co je třeba změnit či zlepšit.

Následně navrhnu změny v identifikovaných oblastech, harmonogram jejich naplnění, společně je schválíme a uvedeme do praxe.