Řízení dodávek

Věřím, že při řízení projektů je důležité rozumět tomu, co vzniká. Proto se vždy na úvod snažím porozumět tomu, kdo bude produkt používat, jak ho bude používat a k čemu mu má pomoct. Business uživatelé jsou pro mě důležitým partnerem.

Rovněž musím rozumět lidem, se kterými produkt vytvářím. Znám práci solution, sw i business architektů, rozumím práci programátorů abych jim mohl být partnerem a pomocníkem při vznikajícím díle. Byl jsem jedním z nich.

Při řízení projektů nad nikým nestojím s bičem v podobě exelové tabulky. Jsem jim pomocníkem k tomu, aby svoji práci mohli dělat včas a dobře sami.

Při řízení dodávky je pro mě důležitá spolupráce s obchodem. Jsem partnerem obchodníkům při přípravě zakázky a podílím se na přípravě smluvní dokumentace. To zaručuje, že připravované dílo bude dodatelné a před podpisem smluv budou všichni rozumět stejně tomu, co dodají a dostanou.

Na konci projektu je důležité správně převést dílo do běžného užívání. Nastavit jeho servisní podporu, naplánovat jeho provoz a připravit další kroky, kterými se dílo bude během běžného používání dále rozvíjet.