Vytváření produktů

Produktový management je pro mě důležitý proto, aby měla má práce smysl. Vyvynutí nového systému nebo produktu je pro mě až druhořadým cílem. Na začátku si musím zodpovědět otázky:

  • Jaký problém řeší náš produkt?
  • Jak jej řeší jiní, v čem budeme lepší?
  • Jakou hodnotu přineseme našim zákazníkům?
  • A v neposlední řadě, co za to můžeme chtít?

Produkt je nutné naplánovat, zjistit kdo budou jeho zákazníci a ověřit si, zda o něj bude mezi nimi zájem.

Pak na něj získat zdroje, přijít s první verzí a znovu si ověřit – zda jdeme správnou cestou.

To celé opakovat, dokud bude třeba, nebo zjistit, že byly naše předpoklady špatné, a včas další kroky zastavit. I to se stává.