Domů

Jsem IT konzultant. Na zakázkách zpravidla vystupuji jako projektový manažer, s přesahem do produktového managementu, delivery a business architektury.

Najměte si mě pro Vaše projekty

Projektový manažer je v mém chápání tím, kdo dokáže zařídit, aby se stalo, co se má stát. Mojí rolí je vytvořit týmu podmínky a předpoklady pro dodání cílového produktu. Základní otázkou, kterou na kolegy v týmu mám, je Co mohu udělat pro to, abys mohl svoji práci udělat? Jak Ti mohu pomoct?

U produktu mě vždy zajímá, zda můžeme udělat drobný krok navíc, abychom dále zlepšili produkt. V tom úzce spolupracuji s business zadavatelem, a pracuji s rozpočtem, který byl na projekt vyčleněn. Základním nástrojem je mi „business case“ s vyčíslením nákladů a přínosů, včetně dlouhodobých nákladů na vlastnictví, a dlouhodobých přínosů. Každý nápad na vylepšení produktu modeluji v „business case“, kde ověřujeme jeho skutečné přínosy.

S historií programátora a SW architekta rozumím práci programátorů, architektů i implementátorů. Se schopností vnímat pohled business uživatelů tvořím komunikační most mezi techniky a businessem.

S čím mohu pomoci

  • Projektové řízení, řízení dodávek / delivery management
  • Rozvoj produktů, business konzultace
  • Business architektura aplikací
  • Smart transportation a Průmysl 4.0

Kontakt

Domácí kancelář mám ve Středních Čechách, v Benátkách nad jizerou. Projekty jsem řídil a pomáhal řešit vzdáleně dlouho před Covidem, s týmy v různých zemích a různých časových pásmech.

Setkat se můžeme ve Vašich prostorách, v kavárně nad dobrou kávou nebo na pracovním obědě, snídani či večeři.