Referenční projekty

Digitalizace procesů v leasingových společnostech

V několika leasingových společnostech jsem řešil digitalizace zpracování dokumentů, a jejich ukládání do dokumentového uložiště. Na vstupu jsou vždy příchozí dokumenty.
Z nich se těží data, a zde se nachází první zádrhel – zpravidla je nutné na počátku řešit kvalitu vytěžování a navázání na číselníky. Speciální kategorií je vytěžování z prostého textu, který je psán volným stylem.
Následně je nad dokumentem spuštěno workflow, a výsledný dokument se s metadaty uloží do uložiště. U citlivých dokumentů se navíc řeší zaručený elektronický archiv, u fakturací přenos a zaúčtování faktur v ekonomickém systému, atd.
Z hlediska projektového řízení je důležité průběžně ověřovat správnost workflow, ve kterém mohou být hluchá místa, kvalitu vytěžování a finální zpracování v dalších systémech.

Integrace systémů

Integrace systémů je možná dělat napřímo, prostřednictvím integrační platformy, použití microservices a další. Čím dál častější je případ kombinace systémů instalovaných na Vašich serverech se systémy v cloudu. Pro projektové řízení bývá kamenem úrazu součinnost různých dodavatelů – každý z dodavatelů Vám nakonec řekne, že svoji práci dodal dobře a příčina chyby leží na někom jiném.
Projektový manažer musí včas identifikovat a zajišťovat součinnosti mezi různými dodavateli, včetně součinnosti při finálních end-to-end testech. Skutečný důvod chyb se nachází zpravidla až nakonec, do té doby musí projektový manažer udržet chuť různých dodavatelů k spolupráci a vycházení si vstříc. Integrační projekty jsem řídil pro zákazníky v Utilitách, leasingových společnostech i mediálních domech.

Průmysl 4.0 / IIoT / Smart Transportation

Pro zákazníka v dopravě jsme realizovali vývoj produktu – on-board jednotek pro vozidla, která monitorovala provozní stavy, vyhodnocovala odchylky a v případě potřeby předávala informace k dalšímu řešení. Moji úlohou bylo ověřit business potřebu, definovat zadání, stanovit cenovou hladinu budoucího produktu, ve které jsme se chtěli pohybovat, spolupracovat s vývojáři na návrhu řešení a vývoji produktu, a nakonec zajistit jeho certifikace.
Jiným projektem byl vývoj on-board jednotek pro autobusy MHD a vozidla IZS. Tyto jednotky komunikovaly se semafory na „chytrých křižovatkách“, tak aby řidič autobusu odjíždějícího ze zastávky poblíž křižovatky měl na křižovatce stále zelenou, když k ni přijede. Další funkcionalitou byla přednost vozidel IZS – tak aby hasičům, sanitkám a policistům se stanovené trase naskočila zelená, dostatečně včas na to, aby se křižovatka v jejich cestě včas uvolnila a vozidla IZS nepřijela do zácpy na křižovatce. Moji úlohou bylo zajistit vývoj jednotek v době problémů dodavatele.